Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dydd y Llyfr / World Book Day

Cynhelir Diwrnod y Llyfr ar Ddydd Iau 3ydd Mawrth.Byddwn yn cynnal gweithgareddau yn y dosbarthiadau i ddathlu pwysigrwydd darllen. Gwahoddir y plant hefyd i ddod i'r ysgol wedi eu gwisgo fel cymeriadau o lyfrau.

World Book Day will be held on Thursday 3rd March.  We will be holding focus activities within the classes to celebrate the importance of reading.  Pupils are also invited to come to school dressed as characters from books.

Top