Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dydd Gwyl Dewi

Dathldau Dydd Gwyl Dewi - St David's Day Celebrations

 

Diolch o galon am eich ymdrech i wisgo'n Gymreig ar gyfer dydd Gwyl Dewi. Cafwyd gwasanaeth arbennig, amrywiol weithgareddau yn ogystal â thwmpath yn y prynhawn.

 

Many thanks for your support for the St David's Day Celebrtions. We had a special service, various activities and some traditional dancing in the afternoon.

Top