Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dydd Gwyl Dewi

Er nad oedd modd dathlu Dydd Gwyl Dewi yn y modd arferol ac heb eisteddfod ysgol eleni, mwynheodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen eu diwrnod wrth ddathlu ein gwladgarwch o fewn eu swigod dosbarth - tra'n edrych yn hyfryd! 

 

Despite not been able to celebrate St David's Day with the usual fanfare and our traditional school eisteddfod this year, our Foundation Phase pupils still had a great day celebrating our patriotism within their class bubbles - and looked fabulous in the process! (1/3/21)

Top