Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dydd Gwyl Ddewi / St David's Day

Byddwn yn dathlu dydd ein nawddsant Ddydd Mawrth nesaf Mawrth 1af, a gwahoddir y plant i wisgo'u gwisgoedd traddodiadol a'u lliwiau Cymreig yn ol yr arfer.

We will be celebrating St David's Day next Tuesday 1st March, Pupils are invited to wear their traditional costumes and Welsh colours.

Top