Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

DJs Radio Pontybrenin yn ymweld a BBC Cymru / YGG Pontybrenin Radio DJs visiting BBC Wales

Mwynheodd ein DJs Radio mas draw heddiw yn ystod eu hymweliad â stiwdios newydd BBC Cymru yng Nghaerdydd. Yn ogystal â dysgu sut mae'r cyfryngau yn gweithio tu ôl i'r llen, cafon nhw gyfle i gwrdd â Garry Owen a gweld Wynne Evans yn cyflwyno ei rhaglen radio yn fyw. Efallai bod newyddiadurwyr a gohebwyr y dyfodol yn ein plith?

 

Our Radio DJs had a fantastic time today during their tour of the new BBC Wales studios in Cardiff. In addition to learning how the media works behind the scenes, they also had an opportunity to meet with Garry Owen and saw Wynne Evans presenting his radio show live. Perhaps we have the next generation of reporters and presenters in our midst?

Top