Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Diwrnod Rhyngwladol Syndrom Downs a Thrwynau Coch / International Down Syndrome Day & Comic Relief

Diolch i haelioni aelodau teulu Ysgol Gymraeg Pontybrenin, codwyd £1012 yn ystod yr wythnos hon, gyda Diwrnod Rhyngwladol Syndrom Downs ar Ddydd Mawrth a Diwrnod Trwynau Coch ar Ddydd Gwener yn profi'n llwyddiannus iawn. Bydd yr arian a godwyd yn cael ei rhannu yn gyfartal rhwng Hands Up for Downs a Thrwynau Coch. Diolch yn fawr i chi gyd!

 

Thanks to the generosity of members of the Ysgol Gymraeg Pontybrenin family, we raised an amazing £1012 this week, with International Down Syndrome Day on Tuesday, and Comic Relief day on Friday, proving very successful. The money raised will be shared equally between Hands Up for Downs and Comic Relief. Thank you everyone! (24/3/17)

Top