Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Diwrnod Rhyngwladol Syndrom Down / World Down Syndrome Day

O ganlyniad i haelioni holl aelodau Teulu YGG Pontybrenin, llwyddon ni gasglu £344 ar gyfer Hands Up For Downs gyda’r apêl Diwrnod Syndrom Down Rhyngwladol ar Ddydd Mercher. Hoffwn ddiolch i bawb unwaith eto am eich caredigrwydd a’ch cefnogaeth, nid yn unig yr wythnos hon ond dros y tymor cyfan. Gwerthfawrogir y gefnogaeth yn fawr iawn.

 

We raised a fantastic £344 for Hands Up For Downs with today’s World Down Syndrome Day appeal and I’d like to thank everyone once again for your continued generosity, not only with this week’s fundraiser but with all your support this term. It’s very much appreciated. Diolch yn fawr iawn! (21/3/18)

Top