Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Diwrnod Rhyngrwyd Diogel

Diwrnod Rhyngrwyd Diogel - Safer Internet Day

 

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngrwyd Diogel (10/02/15) fe wnaeth Blwyddyn 6 baratoi fideo arbennig i'n helpu i fod yn ddiogel arlein. Cawsant hefyd gyfle i greu posteri ar sut i fod yn ofalus a diogel ar y rhyngrwyd. Cliciwch ar y ddolen isod i weld y fideo arbennig.

 

As part of Safer Internet Day (10/02/15) Blwyddyn 6 prepared a very special video to help us to work with each other to be safer on the internet. They also created posters on how to be safe online. Click on the link below to watch the brilliant video and to see the posters.

 

http://www.yggpontybrenin.com/e-ddiogelwch-e-safety-2/

Top