Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Diwrnod Cynnal a Chadw / School Maintenance Day

Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfranodd at lwyddiant ein Diwrnod Cynnal a Chadw heddiw. Daeth dros 30 o rieni a bron i 20 aelod o staff i'r ysgol (tair gwaith cymaint a gefnogodd Diwrnod Cynnal a Chadw Tymor yr Hydref) i beintio, plannu, brwsio a thacluso'r safle, gan adael yr ysgol yn edrych yn fendigedig. Rydym wir yn gwerthfawrogi'r holl waith, amser ac ymdrech mae aelodau teulu YGG Pontybrenin yn buddsoddi yn yr ysgol ac yn gwybod y bydd y plant wrth eu bodd pan ddychwelwn nhw i'r ysgol ar Ddydd Mawrth. Diolch o galon i chi gyd unwaith eto.   

 

A great big thank you to everyone who helped make today's School Maintenance Day such a success. Over 30 parents and almost 20 members of staff (three times the number that supported our Autumn Term Maintenance Day!) came along and painted, planted, brushed and tidied the school, leaving it looking tip top. We certainly appreciate all the hard work, time and effort that the YGG Pontybrenin family puts into the school and know that the children will be thrilled when they return to school on Tuesday. Thank you all once again. (29/4/17)

Top