Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Diwrnod Cynnal a Chadw / Maintenance Day

Am ymateb i’n Diwrnod Cynnal a Chadw ar Ddydd Sadwrn! Gyda 26 oedolyn a bron cymaint o blant yn mynychu, roedd y digwyddiad yn lwyddiant ysgubol. Gyda digon o de, coffi, ‘squash’ a bisgedi i gadw pawb yn effro, llwyddon nhw gyflawni cymaint, ac mae tir yr ysgol llawer mwy taclus a lliwgar o ganlyniad. Gwerthfawrogir yn fawr eu parodrwydd i roi mor hael o’u hamser.

Mae’n fwriad trefnu Diwrnod Cynnal a Chadw arall ar gyfer Dydd Sadwrn, Gorffennaf 1af, a mawr obeithiaf y byddwch yn gallu ein cefnogi ni gan fod cymaint o waith dal i’w wneud. Diolch yn fawr iawn!

 

What an incredible response we had to our Maintenance Day on Saturday, with 26 adults and almost as many children attending, making the event an overwhelming success.  With plenty of tea, coffee, squash and biscuits keeping them energised, they succeeded in accomplishing a great deal, with the school’s grounds looking far tidier and more colourful as a result. Their generosity in giving so freely of their time is very much appreciated.

We intend to arrange another Maintenance Day on Saturday, July 1st and hope that you can come along and support us as there remains plenty of work to do. Diolch yn fawr iawn! (29/4/23)  

 

Top