Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Disgos yr Haf / Summer Discos

Yn dilyn absenoldeb o 2 flynedd oherwydd y pandemig, hyfryd oedd gweld neuadd yr ysgol dan ei sang unwaith yn rhagor, gyda disgyblion, rhieni a staff yn dawnsio yn ein disgos heddiw. Diolch yn fawr unwaith eto i aelodau 'Ffrindiau YGG Pontybrenin am eu gwaith paratoi ac ar y noson.  

 

Following an absence of 2 years due to the pandemic, it was wonderful to see the school hall full of enthusiastic pupils, parents and staff dancing away to some classic tunes at today's discos. A big thank you to all the 'Friends of YGG Pontybrenin' volunteers for their work beforehand and on the evening. Diolch yn fawr iawn. (29/6/22)

Top