Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Disgos tymor yr Hydref / Autumn term discos

Diolch yn fawr iawnย i bawb am gefnogi ein disgos yr wythnos hon. Hoffwn ddiolch yn arbennigย i aelodau 'Ffrindiau YGG Pontybrenin' a'r holl wirfoddolwyr, gan gynnwys y staff, am eu cymorth yn trefnu'rย disgos o flaen llaw ac am eu cefnogaethย ar y nosweithiau. Codwyd cyfanswmย arbennig oย ยฃ1177! Ymlaen Pontybrenin!

ย 

A big thank you to everyone for supporting our discos this week. In particular Iย would like to thank the members of 'The Friends of YGG Pontybrenin' and all the volunteers, including the staff, for all their support in organising the discos and for their help on both evenings. We raised an amazing ยฃ1177!ย Ymlaen Pontybrenin! (17/10/18)ย ย 

Top