Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Disgos Santes Dwynwen / St Dwynwen's Discos

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein disgos Santes Dwynwen yr wythnos hon. Hoffwn ddiolch yn arbennig i aelodau 'Ffrindiau YGG Pontybrenin' a'r holl wirfoddolwyr, gan gynnwys y staff, am eu cymorth yn trefnu'r disgos o flaen llaw ac am eu cefnogaeth ar y nosweithiau. Codwyd dros £1000! Ymlaen Pontybrenin!

 

A big thank you to everyone for supporting our St Dwynwen's discos this week. In particular I would like to thank the members of 'The Friends of YGG Pontybrenin' and all the volunteers, including the staff, for all their support in organising the discos and for their help on both evenings. We raised over £1000! Ymlaen Pontybrenin! (9/2/18)  

Top