Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Disgos Santes Dwynwen / St Dwynwen's Discos

Diolch i bawb am gefnogi ein disgos Santes Dwynwen yr wythnos hon, yn enwedig aelodau' Ffrindiau YGG Pontybrenin' am eu gwaith caled o flaen llaw ac ar y noson. Diolchgar iawn! Cyfanswm i’w gyhoeddi maes o law.

 

Thank you to everyone who supported this week’s St Dwynwen’s discos, especially the members of the 'Friends of YGG Pontybrenin' who worked so hard beforehand and on both evenings. We’re incredibly grateful! Total raised will be announced soon. (30/1/23)

Top