Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Discos Santes Dwynwen / St Dwynwen's Discos

Dau ddisgo Santes Dwynwen llwyddiannus iawn echnos a heno. Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi, yn enwedig aelodau ‘Ffrindiau YGG Pontybrenin’ am eu gwaith diflino.

 

Two very successful St Dwynwen’s discos on Tuesday night and this evening. A big thank you to everyone for supporting us, particularly the members of ‘The Friends’ for all their tireless work. Diolch yn fawr iawn! (23/1/20)

Top