Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Diffyg yr Haul - Eclipse

Diffyg yr Haul - Eclipse

 

Cafwyd gwasanaeth cyffrous iawn ddydd gwener 20/03/15 pan gafodd y plant gyfle i weld y diffyg haul trwy sbectol arbennig. Roedd sgrin fawr yn y neuadd a fe wylion ni glipiau newyddion Cymraeg i wybod sut i fod yn ddiogel, edrychon ni ar Apps Solar Walk a Night Sky i edrych ar y gwyddoniaeth a cafodd pawb gyfle i edrych trwy sbectol arbennig neu ar eu cardiau gwylio. Ewch ar y linc isod i weld yr holl luniau.

 

We had a very exciting assembly this friday 20/03/15 where the children had the opportunity to see the solar eclipse. On the big screen in the hall, Mr Jones showed o few instructional videos on how to be safe, we walked through the solar system using the Apps Solar Walk and Night Sky, before looking at the eclipse through special glasses. Click on the link below to see all the pictures.

 

http://www.yggpontybrenin.com/galeri-gallery/

 

Top