Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dawnsio Indiaidd / Indian Dancing

Cafwyd diwrnod egniol iawn o ddawnsio Indiaidd heddiw, gyda holl disgyblion Blwyddyn 5 & 6 yn dysgu am ddiwylliant India, cerddoriaeth a'r dawnsfeydd amrywiol sy'n cael eu haddysgu. Mwynheon ni mas draw!

 

A very energetic day of Indian dancing was had by our Year 5 & 6 pupils today as they learnt all about Indian culture, music and the various dances that are taught. We had a great time!  (12/6/18)    

Top