Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dathliadau Gwyl Ddewi

Dathliadau Gwyl Ddewi

 

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau trwy'r ysgol i ddathlu gwyl ein nawdd sant. Aeth criw o ddawnswyr i ysgol Mayals i ddysgu ychydig o ddawnsio gwerin ac yng nghanolfan Gorseinon ar Fawrth y 1af fe ganodd parti o'r ysgol a perfformio dawns o flaen nifer o rieni cefnogol - diolch i chi gyd.

 

Many activities had been organised for St David's day this year. A group of dancer went to teach some folk dancing at Mayals school and at the Gorseinon Community Centre the same group danced and sang if front of many supportive and proud parents - many thanks to you all.

Top