Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Darllenwyr Gwadd / Guest Readers

Braf oedd croesawu cymaint o westeion gwadd i'r ysgol yr wythnos hon i ddarllen i'r plant ac i drafod pwysigrwydd darllen. Diolch i Lee Trundle (Clwb Pêl droed Abertawe), Rebeca Rastatter (Heddlu De Cymru), Jordan Crealock (Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru), Dewi Thomas (Gwasanaeth Ambiwlans Cymru) a disgyblion chweched dosbarth Ysgol Gyfun Gŵyr am eu hamser a'u hymroddiad. Rhan o ddathliadau Wythnos y Llyfr

 

It was wonderful to welcome so many guests to school this week to read to our pupils and to discuss the importance of reading. A big thank you to Lee Trundle (Swansea City Football Club), Rebeca Rastatter (South Wales Police), Jordan Crealock (Mid & West Wales Fire & Rescue Service), Dewi Thomas (Wales Ambulance Service) and Ysgol Gyfun Gŵyr's form six pupils for their time and effort. Part of our Book Week celebrations. (3/3/17)

Top