Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth / Show Racism the Red Card

Diolch i elusen 'Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth' am gefnogi'r ysgol gyda gweithdai gwrth-hiliaeth i ddisgyblion Blwyddyn 6 heddiw. Roedd y sesiynau yn bwerus iawn ac yn pwysleisio'r ffaith bod angen i bob un ohonom fynd i'r afael a hiliaeth gyda'n gilydd.

 

Thanks to the 'Show Racism the Red Card' charity for supporting the school with the anti-racism workshops for our Year 6 pupils today. It was a real eye-opener and taught us that racism is something that we must all tackle together.  (23/11/21) 

Top