Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cystadleuaeth Symbolau Masnach Deg / Fair Trade Symbols Competition

Llongyfarchiadau i ddosbarthiadau Blwyddyn 2 Miss Richards a Blwyddyn 4 Miss Walker am ennill y gystadleuaeth casglu symbolau Manach Deg. Hyfryd oedd gweld cymaint o ddisgyblion (a'u rhieni wrth gwrs!) yn prynu nwyddau Masnach Deg dros y pythefnos diwethaf. Arbennig!

 

Congratulations to Miss Richards' Year 2 class and Miss Walker's Year4 class on winning the competition to collect the most Fair Trade symbols. It was great to see so many pupils (and their parents of course!) buying Fair Trade goods over the past fortnight. Well done!  (21/3/18)

Top