Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cystadleuaeth Cogurdd 2014

Cynhaliwyd rownd gyntaf cystadleuaeth Cogurdd 2014 yn yr ysgol y bore 'ma. Roedd gofyn i'r plant goginio salad couscous gyda llysiau. Llongyfarchiadau i bawb gymerodd ran:

 

Ethan

Carys

Isobel

Bethan

Dominic

Sofie

Caitlin

 

Ac ar y brig heddiw roedd:

 

Lowri

Tomas

Carys

 

Pob lwc iddyn nhw.

 

Os ydych am ddilyn eu taith yn y rownd nesaf - cliwich yma:

 

http://www.urdd.org/eisteddfod/cogurdd

 

 

Top