Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyngor Ysgol yn ymweld a'r Senedd / School Council visits the Senedd

Teithiodd aelodau'r Cyngor Ysgol, swyddogion o'r Pwyllgor Eco a'r Llysgenhadon Gwych i'r Senedd ym Mae Caerdydd heddiw i ddysgu am ddemocratiaeth a sut mae ein cynrychiolwyr etholedig yn gwneud penderfyniadau pwysig ar ein rhan. Cafodd pawb ddiwrnod i'r brenin ac i goroni'r diwrnod, cafon nhw gyfle i gwrdd â Shane Williams yng nghoridorau pwer y Senedd! Joio!

 

Members of the School Council, officers from the Eco Committee and our Super Ambassadors, visited the Senedd in Cardiff Bay today to learn all about democracy and how our elected representatives make important decision on our behalf. They all had a great day and even bumped into the great Shane Williams in the corridors of power! Joio! (3/11/16)

Top