Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyngor Ysgol yn ymweld a'r Senedd / School Council visiting the Senedd

Cafodd aelodau ein Cyngor Ysgol (ac etholwyr y dyfodol) diwrnod cynhyrchiol iawn yn y Senedd ym Mae Caerdydd heddiw, wrth ddysgu am ddemocratiaeth a'u rol nhw yn lleisio'u barn a gwneud penderfyniadau. Bydd y sgiliau hyn yn ddefnyddiol iawn wrth iddyn nhw wrando ar farn eu cyfoedion er mwyn parhau i wella'r ysgol.

 

Our School Council (and future electorate) had a really informative day at the Senedd in Cardiff Bay this morning, learning all about democracy and how they have a voice in the decision making process. These skills will serve them well as they listen to the views of their peers in order to continue to improve the school. (25/1/23)

 

Top