Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyngerdd Seintiau, Caneuon a Dathliadau yn Neuadd y Brangwyn / Saints, Songs & Celebrations concert at the Brangwyn Hall

Mwynheodd pawb y gyngerdd Seintiau, Caneuon a Dathliadau yn Neuadd y Brangwyn heno, wrth i gôr yr ysgol ymuno â 10 ysgol arall i berfformio i gynulleidfa brwdfrydig. Roedd safon y canu yn arbennig eleni eto gyda thalentau ein disgyblion yn dod i'r amlwg.

 

A wonderful time was had by all at this evening's concert at the Brangwyn Hall, as our school choir joined 10 other school's at this year's Saints, Songs and Celebrations concert. The standard of singing was exceptional once again this year with our pupils' talent shining through. (9/3/17)    

Top