Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyngerdd Dathlu Llwyddiannau'r Urdd/ Urdd Celebratory Concert

Cynhelir cyngerdd hyfryd heno i ddathlu yr eitemau amrywiol bydd yn cynrychioli'r ysgol a'r cylch yn yr Eisteddfodau Rhanbarthol dros yr wythnos nesaf. Roedd hi'n gyfle i ymarfer yn ogystal â chaniatáu i bawb fwynhau talentau'r disgyblion cyn y cystadlaethau. Dymuniadau gorau i bawb dros yr wythnos nesaf.   

 

A wonderful concert was held this evening to celebrate the various items that will be representing the school and the district at this weekend's / next week's Urdd Regional Eisteddfods. Not only was it the perfect opportunity to practice, but it also allowed family members who may not be able to attend the Regional Eisteddfod, to see the fantastic talent we have at the school  Best wishes to everyone competing over the coming week. (23/3/17)

Top