Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Literary characters - Book Week

Hyfryd gweld cymaint o'n hoff gymeriadau llenyddol wedi eu cynrychioli gan ein disgyblion heddiw wrth iddynt wisgo'n greadigol ar gyfer Wythnos y Llyfr.

 

Great to see so many of our favourite literary characters represented today as our pupils dress-up for Book Week. (27/2/18)

Top