Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyflwyno Siec i Ganolfan Gancr Maggie's / Presenting a cheque to Maggie's Cancer Centre

Hyfryd oedd croesawu Lucia o Ganolfan Gancr Maggie's yn Abertawe i’r ysgol heddiw er mwyn cyflwyno siec o £4800 i’r elusen arbennig hon ac i glywed mwy am eu gwaith pwysig nhw. Diolch unwaith eto i deulu YGG Pontybrenin am eich haelioni.

 

Wonderful to welcome Lucia from Maggie's Cancer Centre in Swansea to school today where we presented this amazing charity with a cheque for £4800 and heard all about the vital work they do. Thank you once again to the entire YGG Pontybrenin family for your incredible generosity. Diolch! (5/11/21)

Top