Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cwpan Dewi Sant

Llwyddiant Cwpan Dewi Sant - Dewi Sant Cup Winners

 

Llongyfarchiadau i dim rygbi yr ysgol fuodd yn fuddugol yn nhwrnament Cwpan Dewi Sant ym Mryn Tawe gan chwarae yn erbyn Gellionnen, Llwyn Derw, Bryniago a Login Fach ar eu ffordd.

 

Conratulations to the rugby team who won the Dewi Sant cup recently at Bryn Tawe, playing Gellionnen, Llwyn Derw, Bryniago and Login Fach on their way to victory.

Top