Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cwis 'Dim Clem' / 'Dim Clem' Quiz

Diolch yn fawr iawn i Menter Iaith Abertawe am drefnu a chynnal Cwis Dim Clem i dîm o ddisgyblion Blwyddyn 6 yn Nhy Tawe heddiw. Mwynheodd y plant y cyfle i ateb cyfres o gwestiynau a phosau am Gymru, tra'n cymdeithasu gyda'u cyfoedion o Ysgol Gymraeg Lon Las. Roedd hi'n gystadleuaeth agos iawn, gyda Lon Las yn fuddugol o 41 pwynt i 38 yn diwedd. Da iawn chi!

 

A big thank you to Menter Iaith Abertawe for organising and hosting today's 'Dim Clem' Quiz in Ty Tawe for our Year 6 quiz team. The children thoroughly enjoyed themselves answering questions and solving problems based on Wales and had a great time socialising with their peers from Ysgol Gymraeg Lon Las. It was a very competitive contest, with Lon Las finally coming out on top 41 points to 38. Well done everyone! (14/3/18)

Top