Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Comisiynydd Plant Cymru / Children's Commissioner for Wales

Diolch yn fawr iawn i Rhian o swyddfa Comisiynydd Plant Cymru am ymweld â disgyblion Cyfnod Allweddol 2 i drafod pwysigrwydd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn ac i annog plant i leisio eu barn ar bob cyfle.

 

Thank you to Rhian from the office of the Children's Commissioner for Wales for visiting with our Key Stage 2 pupils today in order to discuss The United Nations Convention on the Rights of the Child and to encourage them to voice their opinions at every possible opportunity. (12/2/20)

Top