Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Clybiau'r Urdd - Urdd Clubs

Mae'r clybiau'r urdd wedi dechrau ar brynhawniau mercher ar ôl ysgol i baratoi at gysadlaethau'r Urdd. Mae campweithiau 2D, 3D, Dylunio Graffeg, Animeiddio, tecstiliau ar y gweill yn barod a rhai'n dechrau dwyn ffrwyth.

 

The Urdd after schools clubs have started on wednesday afternoons untill 4:30pm. The children have already made headway on their masterpieces, ranging from 2D and 3D work to animation, textiles and graphic design.

Top