Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Chwaraeon cystadleuol yn ail-ddechrau! Competitive sports resume!

Yn dilyn ooediad o bron i 2 flynedd, hyfryd oedd cael ail-ddechrau chwaraeon cystadleuol heddiw, gyda disgyblion yn cystadlu yn erbyn ein cymdogion yn Ysgol Pontybrenin ym mhêl droed a phêl rwyd. Gwelwyd  disgyblion cyffrous ac egniol yn cystadlu yn frwdfrydig, gyda sgiliau arbennig gan y ddwy ochr. Gobeithiwn mai y cyntaf mewn cyfres o gemau rhwng yr ysgolion yw hwn. 

 

After an almost 2 year hiatus due to the pandemic, today saw the return of competitive sports to the school, with pupils taking on our old neighbours, Pontybrenin Primary in football and netball. Both games saw some very excited and energetic pupils competing enthusiastically, with a high level of skill on both sides. This will hopefully be the first of many meeting between the schools this year.  (22/10/21)  

Top