Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cefnogi yr Wcrain / Supporting Ukraine

O ganlyniad i haelioni teulu YGG Pontybrenin, codwyd swm arbennig o £2130 i apêl yr Wcrain heddiw. Diolch i'r cyngor ysgol a disgyblion Blwyddyn 6 am drefnu'r holl weithgareddau, gan gynnwys y paentio wynebau, gwerthiant y tocynnau raffl a'r gemau amrywiol. Mwynheodd pawb codi arian i'r sawl sydd ei angen fwyaf ar hyn o bryd. Diolch!

 

Thanks to the generosity of the YGG pontybrenin family, we raised an amazing £2130 for the Ukraine appeal. Thank you to the school council and our Year 6 pupils for arranging all the activities, including the face painting, raffle ticket sales and the various games. Everyone had a great time raising money for those in most need at this moment in time. Diolch! (18/3/22)  

Top