Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cau'r ysgol / School closure

O ganlyniad i'r pandemig coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd ysgolion ledled Cymru yn cau am ddarpariaeth addysg statudol ar Ddydd Gwener, Mawrth 20fed, am gyfnod anhysbys. Mae hwn yn gyfnod heriol i ni gyd, ond bydd yr ysgol yn parhau i ddiweddaru holl aelodau cymuned YGG Pontybrenin o'r newyddion a'r datblygiadau diweddaraf trwy eich cyfrifon Parentmail. Petai angen cysylltu â'r ysgol dros yr wythnosau / misoedd nesaf, gofynnir i chi e-bostio ygg.pontybrenin@swansea-edunet.gov.uk neu ffoniwch 01792 894210. Gwnawn ein gorau i ymateb i chi o fewn 24 awr. Diolch 

 

As a result of the coronavirus pandemic, the Welsh Government has today announced that all schools in Wales will close for statutory provision of education on Friday, March 20th, until further notice. These are clearly challenging times for us all, but the school will keep all members of the YGG Pontybrenin community updated as to the latest news and developments through your Parentmail accounts. Should you need to contact the school in the coming weeks / months, then please feel free to e-mail us on ygg.pontybrenin@swansea-edunet.gov.uk or telephone on 01792 894210. We will make every effort to respond to you within 24 hours. Diolch. (20/3/20)

Top