Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Casglu Sbwriel / Litter picking

Siomedig yw gweld cymaint o sbwriel yn chwythu o gwmpas ein cymuned. Fodd bynnag, mae gan Ysgol Gymraeg Pontybrenin blant cyfrifol a chydwybodol sy'n angerddol am yr amgylchedd ac am gadw ein hardal leol yn lân. Yn dilyn crwydr o gae yr ysgol a'r trofan, casglwyd 5 bag llond sbwriel, gan gynnwys caniau, poteli a phecynnau creision. Helpwch ni gadw ein hamgylchedd yn lân ac yn daclus trwy daflu eich sbriel yn y bin os gwelwch yn dda.

 

It's always disappointing to see so much litter dotted around our local community. However, we have very responsible and conscientious children at Ysgol Gymraeg Pontybrenin who are passionate about the environment and keeping our surrounding area litter free. Following a trawl of the school field and turning circle, we managed to collect 5 bags full of rubbish, including cans, bottles and crisp packets. Please help us keep our environment clean and tidy by binning your litter. (1/2/22)  

Top