Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cardiau Rhieni Bl 2 - Bl 2 Parents Cards

Cardiau Rhieni Bl 2 - Bl 2 Parents Cards

 

Cafodd Blwyddyn 2 arwerthiant cardiau yn y dosbarth i'r rhieni cyn eu swyno gyda canu ac adrodd.

 

Here are Blwyddyn 2 selling their cards to parents before entertaining them with singing and reciting.

Top