Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cadw'n Smart ar y We / Keeping Smart on the Internet

O ganlyniad i ymweliad PC Bowen heddiw, bydd disgyblion YGG Pontybrenin llawer mwy diogel tra'n defnyddio'r we ar ôl y gweithdy 'Cadw'n Smart'. Dysgon ni gymaint am ddiogelu cyfrineiriau a sut i gadw ein gwybodaeth bersonol yn gyfrinachol. Diolch yn fawr iawn!     

 

Thanks to PC Bowen, YGG Pontybrenin's pupils will be much safer in their use of the internet following today's 'Keeping Smart' workshop. We learnt so much about password safety and keeping our identity confidential. Thank you! (18/12/17) 

Top