Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Bore Coffi Macmillan- Macmillan Coffee Morning

Diolch am gefnogi ein bore Coffi Macmillan  a gobeithio i bawb a ddaeth fwynhau! Llwyddwyd codi £739 tuag at yr elusen.

 

Thank you for supporting our Macmillan coffee morning and we hope that you all enjoyed! Your efforts raised £739 for the charity. (30/9/16)

Top