Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Bore Coffi Macmillan Coffee Morning

Bore Coffi Macmillan Coffee Morning

 

Diolch i bawb am eu cyfraniadau hael tuag at elusen cancr Macmillan yn y bore coffi heddiw. Cafwyd digonedd o gacennau i bawb. Cyfanswm o £550 i gyd.

 

Thanks a million for all your donations towards Macmillan Cancer today - cakes all round. We raised £550 in all.

 

Top