Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Bore Coffi Lles / Wellbeing Coffee Morning

Er mai siomedig oedd y niferoedd gwnaeth fynychu, roedd ein Bore Coffi Lles cyntaf yn lwyddiant, gyda Catrin McAdams, Ymarferydd Lles ac Emosiynau CAMHS yn rhannu ei harbenigedd gyda'r sawl oedd yn bresennol ac yn cynnig ei chefnogaeth. Bydd Miss Higgins, ein Swyddog Lles, yn arwain Boreau Coffi Lles yn bythefnosol, ochr yn ochr gydag asiantaethau allanol eraill ar fore Dydd Iau felly dewch draw am baned a sgwrs! 

 

Whilst the numbers in attendance were disappointing, our first Wellbeing Coffee Morning was a success, with Catrin McAdams, an Emotional and Wellbeing Practitioner with the Child and Adolescent Mental Health Service (CAMHS) sharing her expertise with those in attendance and offering support. Miss Higgins, the school's Wellbeing Officer, will be leading fortnightly Wellbeing Coffee Mornings, alongside various support agencies, on Thursday mornings so please come along for a cuppa and a chat! (12/1/23) 

 

Top