Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn Newydd Dda i chi! / A Happy New Year!

Mae disgyblion Blwyddyn 4 wedi bod yn brysur yn astudio hen draddodiadau'r flwyddyn newydd a dyma nhw wrthi’n brysur yng nghanol y mwd a’r baw yn creu 'perllan' ar gyfer dathlu’r Hen Galan. Joio!

 

Our Year 4 pupils have been busy learning about the old traditions associated with the new year. Here they are getting stuck into the mud and creating a 'perllan' (orchard) as part of the old New Year’s tradition. Joio! (8/1/20)

Top