Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 yn ymaelodi a Llyfrgell Gorseinon / Year 3 registering with Gorseinon Library

Mae pob disgybl yng CA2 yn cael y cyfle i ymweld â Llyfrgell Gorseinon yn fisol er mwyn manteisio ar yr amrywiaeth hyfryd o lyfrau sydd ar gynnig iddynt. Heddiw, tro disgyblion Blwyddyn 3 oedd hi i gerdded i'r llyfrgell ac ymaelodi, gyda phawb yn edrych ymlaen at benthyg eu hoff lyfrau am y tro cyntaf. Gyda phob blwyddyn ysgol yng CA2 yn cerdded i'r llyfrgell pob 4 wythnos, yr unig amod ar y plant yw eu bod nhw'n gofalu am y llyfrau ac yn eu dychwelyd nhw i'r llyfrgell ar ôl eu darllen.  

 

Every pupil in KS2 has the opportunity to visit Gorseinon Library on a monthly basis and can take full advantage of the wonderful selection of books they have on offer. Today it was the turn of our Year 3 pupils to walk to the library and enrol as new members, with everyone looking forward to borrowing their favourite books for the first time. Every year group in KS2 walks to the library once every 4 weeks and all we ask is that pupils keep the library's books safe and in good condition and that they're returned promptly after reading. (17/9/19).

Top