Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 yn ymweld a'r Orsaf Dan yng Ngorseinon / Year 1 visiting Gorseinon Fire Station

Diolch i bawb yng Ngorsaf Dân Gorseinon am y croeso cynnes heddiw. Cafodd disgyblion Blwyddyn 1 amser arbennig yn dysgu am ddiogelwch tân, gweld yr orsaf a'r injan dân a chwarae gyda'r dŵr!

 

Thank you very much to everyone at Gorseinon Fire Station for the warm welcome today. Year 1 pupils had a great time learning about fire safety, looking around the station & fire engine and playing with the water hoses! (16/10/19) 

Top