Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 yn ymweld a Gorsaf Dan Gorseinon / Year 1 visit Gorseinon Fire Station

Diolch yn fawr iawn i bawb yng Ngorsaf Dân Gorseinon am y croeso cynnes unwaith eto heddiw (yr ail ddiwrnod yn olynol!). Dysgodd disgyblion Blwyddyn 1 cymaint am y gwaith pwysig mae diffoddwyr tân yn gwneud a mwynheon nhw mas draw yn eistedd yn yr injan dân ac yn saethu dŵr dros y lle!

 

A big thank you once again to everyone at Gorseinon Fire Station for the warm welcome today (we also visited yesterday!). Our Year 1 pupils learnt so much about the important work that fire fighters do and they thoroughly enjoyed sitting in the fire engine and squirting water all over the yard! Diolch yn fawr iawn! (17/10/19)

Top