Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Band Pres Heddlu De Cymru / South Wales Police Band

Diolch i Fand Pres Heddlu De Cymru am ein diddanu ni heddiw gyda thrawsdoriad o gerddoriaeth poblogaidd ac am ein dysgu ni am yr ystod o offerynnau pres sydd i'w clywed mewn cerddorfa.

 

Thank you to the South Wales Police Band for entertaining us today with a variety of popular music and for teaching us all about the range of brass instruments that can be heard in an orchestra. (28/4/17)

Top