Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Bancio gyda Barclays

 

Cafodd plant blwyddyn 5 a 6 gyngor gwerthfawr iawn gan Chris a Carol o dìm Barclays Bank, Gorseinon. Daethant i mewn i'r ysgol i gynnal sesiynnau ar sut i edrych ar ôl arian yn ddoeth. Y bwriad yw sefydlu banc yn yr ysgol yn y dyfodol agos.

 

Year 5 & 6 children had some very valuable advice from Chris and Carol who came to see us from Barclays Bank, Gorseinon. They lead sessions on how to look after money wisely. Our intentions are to set up a school bank in the near future.

Top