Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Arwethiant Celf Bl 1&2 / Years 1&2 Art Sale

Gyda chymaint o waith celf arbennig ar werth, doedd hi'n fawr o syndod i weld cymaint o rieni a rhieni-cu yn mynychu arwerthiant celf dosbarthiadau Miss Richards, Mrs Griffiths a Mrs Bishop-Williams heddiw. Mwynheodd y disgyblion greu'r gwaith celf gan obeithio y bydd perchnogion eu gwaith yn mwynhau arddangos eu campweithiau cymaint. 

 

With so much fantastic art work on sale, it was no wonder that so many parents and grandparents turned up to Miss Richards, Mrs Griffiths and Mrs Bishop-Williams' classes' art sale today. The pupils thoroughly enjoyed creating the art and we hope that our buyers equally enjoy displaying their masterpieces at home. (26/4/18)

Top