Menu
Home Page

Apel Bocs 'Sgidiau Nadolig / Christmas Shoebox Appeal

Casglwyd 64 o focsys esgidiau ar gyfer Apêl Bocs 'Sgidiau Nadolig eleni. Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cyfraniadau hael. Bydd eich rhoddion yn gwneud gwahaniaeth mawr i nifer o unigolion yng ngwledydd mwyaf difreintiedig Ewrop.

 

We collected 64 boxes for this year's Christmas Shoebox Appeal. Thank you very much to all those who donated so generously to the cause. Your generosity will make a huge difference to so many individuals in some of Europe's most deprived countries.  (27/10/17)  

Top