Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Aled Hughes & Phlant Mewn Angen / Aled Hughes & Children in Need

Pob lwc i Aled Hughes o Radio Cymru gyda'i her o seiclo'r 180 milltir o Abertawe i Fangor er mwyn codi arian i Blant Mewn Angen. Cafodd ei sbarduno ar ei ffordd gan rai o ddisgyblion Blwyddyn 6!

 

Best of luck to Aled Hughes of Radio Cymru with his challenge of cycling the 180 miles from Swansea to Bangor for Children in Need. Some of our Year 6 pupils cheered him on his way!  (14/11/16)

Top